Review Buku: 64 Sahabat Teladan Utama

64 sahabat teladan utama 64 STU SDI 64 STU Sygma Daya Insani
Rp.2.795.000,- Rp.1.816.750,- Promo

Sudah memiliki 24 Nabi dan Rasul? Maka ini buku yang wajib dibeli selanjutnya. 64 Sahabat Teladan Utama merupakan buku yang berisi kisah 64 Sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kisah para sahabat ini tersaji bersama ilustrasi yang menarik. 

Pembaca akan mengenal lebih dekat para sahabat. Beberapa kisah para sahjabat dimuat sejak kelahirannya hingga wafat. Pembaca juga akan mengenal bagaimana kehidupan keluarga para sahabat.

Dengan model penceritaan yang menarik, paket 64 Sahabat Teladan Utama dapat menginspirasi bagi pembaca sehingga mampu meneladaninya. Melalui buku ini diharapkan pembaca dapat menggali kehidupan para sahabat dan mengambil nilai nilai positif yang dimiliki oleh mereka. 

Kisah-kisah dalam 64 Sahabat Teladan Utama

Kisah yang ada di dalam 64 Sahabat Teladan Utama
 • Khalifah Pertama : Kisah Abu Bakar
 • Singa Padang Pasir : Umar bin Khattab
 • Pemilik Dua Cahaya : Kisah Utsman bin Affan
 • Singa Khaibar : Kisah Ali bin Abi Thalib
 • Pembela Islam dan Ahli Surga : Kisah Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam
 • Pedagang Dermawan Ahli Surga : Kisah Abdurrahman bin Auf dan Saud bin Abi Waqqash
 • Tetangga Rasulullah di Surga : Kisah Said bin Zaid dan Abu Ubaidah
 • Para Pemimpin Bidadari Surga : Kisah Shahabiyah : Khadijah, Aisyah, Fatimah az zahra dan Asma binti abu bakar
 • Para Pahlawan Islam (Komik) : Mus'ab bin Umar, Salman Al Farisi, Abu Dzar, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar, Shuhaib bin Jabal
 • Para Perindu Syahid (Komik) : Abudullah bin Mas'ud, Hudzaifah Al Yaman, Ammar bin Yasir, Ubadah bin Shamit, Amr bin Al Ash, Khabbab bin Al Arat, Utsman bin Mazh'un, Zaid bi Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdulah bin Rawahah
 • Para Pahlawan Islam (Komik) : Khalid bin Walid, Umair bin Wahb, Abu Darda, Umair bin Sa'ad, Zaid bin Tsabit, Khalid bin Sa'id
 • Para Pencari Hidayah (Komik) : Abu Ayyub Al Anshari, Abbas, Abu Hurairah, Al Barra, Utbah bin Ghazwan, Tsabit bin Qais, Usaid bin Al Hudhair, Abdullah bin Amr, Amr bin Al Jamuh
 • Para Pembela Nabi (Komik) : Ubay bin Ka'ab, Saad bin Ubadah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Amr bin Ah, Abu Sufyan bin Harist, Imran bin Hushain, Anas bin Malik
 • Para Pecinta Kebenaran (Komik) : Salamah bin Al Akwa, Abdullah bin Abbas, Abbad bin Bisyir, Suhail, Amr bin Ash, Abdullah bin Qais, Salim 

Keunggulan Produk

Sekarang tidak sulit mencari buku mengenai para sahabat nabi, tetapi mengapa harus membeli buku ini? Berikut alasannya:
 • Kisah kisah 64 sahabat teladan utama dari sumber sahih terpercaya.
 • Kisah dituturkan dengan bahasa yang dramatis. Dialog mudah dipahami anak anak
 • Dikisahkan dari sudut pandang orang ketiga, sebagiqn sahabat dikisahkan mulai dari masa belia sampat wafat.
 • Komik disusun untuk pembaca yang suka membaca buku dengan banyak gambar dan sedikit tulisan. Kadar pesan kebaikan sama dengan buku cerita utama.
 • Ilustrasi buku dibuat dengan goresan kekinian serta warna yang menarik.
 • Setiap bentang halaman disertai kosa kata bahasa Indonesia-Inggris-Arab.
 • Dapat dibaca menggunakan e pen dengan konten yang lebih kaya (sementara belum tersedia).
 • Mendapat tiga bonus istimewa di setiap paket pembelian; Balok puzzle 6 sisi, Poster Peta Kekuasaan Islam, dan Poster Ilmuwan Islam.

Spesifikasi Produk

 • Ukuran cover : 21,5cm x 27,6cm 
 • Bahan cover : hardcover menggunakan art paper dan karton Norre 
 • Ukuran isi : 21cm x 27cm Bahan isi : art paper 190 gsm 
 • Jumlah halaman : 48 halaman Tebal punggung : 1cm 
 • Ukuran poster : 82cm x 53cm 
 • Ukuran balok puzzle : 16,5cm x 25cm 
 •  Berat : estimasi berat 8kg 
Menarik bukan? Ayo hadiahkan buku penuh manfaat ini untuk si kecil. Mau cash, arisan atau dengan metode nabung, boleh-boleh aja.
Pesan Sekarang